Menu

B R A Z Y L I A

Rio 2013 II

paderewskigrzegorz

Nie sposób nie zaglądać na stronę Rio 2013 i nie sprawdzać, co nowego dzieje się z związku z Światowymi Dniami Młodzieży w Rio de Janeiro. Jeszcze nie rozstrzygnięto konkursu na hymn spotkania. Nagrano za to kilka filmików promujących samo spotkanie, prezentujących logo i pokazujących poszczególne celebracje, jakie towarzyszą pielgrzymce Krzyża Światowych Dni Młodzieży po Brazylii. Te poszczególne stacje w kolejnych diecezjach gromadzą istne tłumy młodych ludzi. W centrum jest zawsze oczywiście modlitwa, ale też nie brakuje innych najróżniejszych atrakcji, w tym mega koncertów znanych w Brazylii gwiazd muzyki katolickiej. Ten typ muzyki zajmuje bardzo ważne miejsce. Często śpiewający księża czy siostry zakonne sprzedają kilkakrotnie więcej płyt niż popularni tutaj muzycy pop. Najbardziej znani to ksiądz Zezinho, Marcelo Rossi, Fabio de Melo czy Reginaldo Manzotti. Ich działalność jest bardzo ciekawa, zakrojona na szeroką skalę, są obecni w największych mediach, dają koncerty ewangelizacyjne gromadząc na przykład 50 tysięcy ludzi, wydają płyty i książki, kierują najróżniejszymi fundacjami charytatywnymi, budują sanktuaria i zakładają wspólnoty życia konsekrowanego. Na przykład książka księdza Marcelo Rossi o tytule „Agape” już od kilkunastu miesięcy utrzymuje się na pierwszym miejscu na liście najlepiej sprzedających się książek w Brazylii. Całkowity dochód z jej sprzedaży ksiądz Marcelo przeznacza na budowę sanktuarium Najświętszej Marii Panny Matki Boga. Jest to wyjątkowo interesujące przedsięwzięcie, może kiedyś uda mi się poświęcić temu sanktuarium osobny odcinek.

Teraz komitet organizacyjny w sposób szczególny wysila się, żeby pozyskać jak największą liczbę wolontariuszy, których nazywa się duszą spotkania oraz rodzin, które przyjmą młodych pielgrzymów. Myślę, że nie będzie z tym przyjęciem żadnych problemów, bo Brazylijczycy są ogromnie gościnni, a cariocas, czyli mieszkańcy Rio, są wyjątkowo otwarci i serdeczni. Kampania na rzecz pozyskania rodzin, które przyjmą do siebie pielgrzymów przeprowadzana jest w nowoczesnej strategii, obecnej głownie we wszelkich wirtualnych sieciach, komunikatorach, portalach i blogach. Wszędzie obecna jest fotografia przedstawiająca radosną rodzinę z Rio, która niczym Chrystus z Corcovado, czeka z rozpostartymi ramionami na młodzież. Jako hasło użyto zdania: „Pozyskaj miliony przyjaciół! Przyjmij pielgrzymów do swojego domu”. Celem zaś jest osiągnięcie do marca 2013 roku dwóch milionów miejsc noclegowych. Pielgrzymi mają być rozmieszczeni w mieście w grupach językowych, aby ułatwić późniejsze uczestnictwo w katechezach, jakie będą głoszone przez księży biskupów.

Światowe Dni Młodych będą też wykorzystane do najróżniejszych celów. Między innymi planuje się zorganizować podczas spotkania targi powołaniowe. Ta ciekawa inicjatywa ma dać okazję do zaprezentowania się młodzieży najróżniejszym zakonom, zgromadzeniom zakonnym, wspólnotom życia konsekrowanego i ewangelizacyjnym. Młodzież zaś będzie miała sposobność do poznania tej szerokiej gamy forma życia i służby dla Boga. Innym zaś przedsięwzięciem ma być wystawa arcydzieł sztuki, jakie zostaną przywiezione z Watykanu. Podobno ma być aż siedemdziesiąt rzeźb i obrazów. Oby tylko czas pozwolił na docenienie tych najróżnorodniejszych propozycji.

Ostatnio Rio de Janeiro odwiedził ksiądz kardynał Stanisław Ryłko, który będąc Przewodniczącym Papieskiej Rady do spraw Świeckich, jest jednocześnie ze strony Stolicy Apostolskiej odpowiedzialny za organizację Światowych Dni Młodzieży. Podczas swojej wizyty w Cudownym Mieście (Cidade Maravilhosa) spotkał się z kościelnym komitetem organizacyjnym, z przedstawicielami władz stanu i gminy Rio de Janeiro, odwiedził wszystkie miejsca, gdzie prawdopodobnie odbędą się różne części spotkania, w tym katedrę. Na początku wytypowano aż 22 dwa takich miejsc. Potem, po analizach, wizytacjach i namysłach ograniczono się do ośmiu. Pewnie wkrótce się dowiemy, gdzie ostatecznie dojdzie do spotkania młodzieży z Ojcem Świętym. Pierwszego marca ksiądz kard. Stanisław Ryłko przewodniczył Mszy Świętej w słynnym Sanktuarium Chrystusa Odkupiciela na Corcovado. W swej homilii dokonał podsumowania wizyty w Rio. Powiedział między innymi: „W tych dniach mieliśmy okazję pracować z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym SDM. Pozostajemy pod silnym wrażeniem prac centrum operacyjnego, jego oddania, szczodrości i profesjonalizmowi. Gratuluję!  Imponująca jest też współpraca komitetu organizacyjnego z Konferencją Biskupów Brazylii i władzami świeckimi. To wszystko daje nam wiele motywów, aby oczekiwać ogromnego sukcesu SDM w 2013. Chcemy wyrazić Wam wszystkimi, w imieniu Ojca Świętego, głęboką wdzięczność. ” Podczas konferencji prasowej, raz jeszcze chwaląc postępy w pracach organizacyjnych, powiedział też, że „inwestycja w młodzież, jest najlepszą inwestycją w przyszłość Kościoła.” A do SDM pozostało już mniej niż 495 dni!

 

© B R A Z Y L I A
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci